Materiały różne

  • Pokrywki wentylatorów
  • Linki celne
  • Łatki samoprzylepne do naprawy plandek kontenerowych
  • Wkręty samogwintujące do mocowania podłogi
  • Tabliczki celne, C.S.C., impegnacyjne.