ELEMENTY KONSTRUKCJI

Zarówno słupy, jak i wręgi oraz belki wykonane są ze stali zimnowalcowanej o podwyższonej wytrzymałości.

Naroża kontenerowe są wykonane ze staliwa. Spełniają normy ISO wymagane dla kontenerów transportowych i posiadają atesty towarzystwa klasyfikacyjnego.

Sklejka kontenerowa spełnia wymogi australijskie dotyczące elementów drewnianych wykorzystywanych w kontenerach i posiada stosowny atest.


  • Słupy czołowe
  • Słupy drzwi
  • Wręgi podstawy
  • Belki czołowe
  • Belki progu
  • Naroża kontenerowe
  • Sklejka kontenerowa 28x1160x2400